Zoll AED Plus -defibrillaattori

ZOLL AED Plus on markkinoiden ainoa puoliautomaattinen defibrillaattori, joka kykenee antamaan elvytystilanteessa reaaliaikaista palautetta elvytyksen laadusta. ZOLL AED Plus defibrillaattori ei vain ohjeista ja anna tarvittaessa sydänpysähdyksen rytmiä kääntävää tasavirtasähköiskua vaan auttaa elvyttäjää koko elvytystapahtuman ajan. ZOLL AED Plus on ehdottoman tärkeä ensiapuväline kaikkiin julkisiin tiloihin ja työpaikoille. Tämä laite pelastaa henkiä!