Kurssit

Ammattitaitoista koulutusta turvallisuusalan ammattilaisten toteuttamina

Varsinais-Suomen Turvallisuuskoulutus järjestää monipuolisia turvallisuuskursseja yrityksille ja yhteisöille. Kurssit toteutetaan Salon Patarouvassa tai asiakkaan tiloissa ympäri Suomen. Kouluttajana toimii aina kokenut alan ammattilainen. 

Lue lisää alta kursseistamme!

Tulityökurssi »

Tulitöitä ovat esimerkiksi kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevältä ja tulityöluvan myöntävältä henkilöltä edellytetään tulitöiden turvallisuustutkintoa eli voimassa olevaa tulityökorttia, joka on voimassa kerrallaan 5 vuotta. 

Kurssi on päivän mittainen ja se sisältää 6 oppituntia sekä suojaus- ja alkusammutusharjoituksen, jossa käytetään siistejä ja ympäristöystävällisiä harjoitusmenetelmiä. Kurssilaisten määrä voi olla kerralla enintään 30 henkilöä.

Koulutuksessa opitaan

 • Tulityöluvan merkitys.
 • Keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus.
 • Eri osapuolten vastuut.
 • Tulityön ennakkosuunnittelu.
 • Turvalliset työtavat.

Työturvallisuuskorttikoulutus »

HUOM! Kurssista voit saada Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutusta 7 tuntia.

Työturvallisuuskorttikoulutus tähtää työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseen. Kortti on voimassa 5 vuotta ja sen käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskorttia. Kortti on laadittu ennen kaikkea teollisuuden työpaikoille, mutta se soveltuu myös rakennusalalle, julkiselle sektorille, telakoille ym.

Koulutuksen tavoitteena on

 • Parantaa käytännön yhteistoimintaa työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä.
 • Tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla.
 • Antaa perustietoa työsuojelusta.
 • Vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta.
 • Herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen.
 • Pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita.

Alkusammutuskurssi - Alkusammutus AS 1 »

Alkusammutus on palonalun sammuttamista käsillä olevin välinein ja menetelmin. Alkusammutus AS 1 -koulutuksen tavoitteena on antaa taidot palonalkujen sammuttamiseen ja näin vähentää tulipaloista aiheutuvia vahinkoja. Kurssilta saatava alkusammutuskortti on voimassa 5 vuotta.

Kurssi sisältää

 • 2 opetustuntia sisältäen tunnin teoriaa ja tunnin harjoittelua.
 • Videot ja diat opetuksen tukena.
 • Sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoitukset. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus »

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteissa. Koulutus kestää 1 päivän (noin 8 tuntia) ja siitä saatava kortti on voimassa 5 vuotta.

Koulutus sisältää 

 • Turvallisuuskulttuuri ja suunnitelmallinen turvallisuus.
 • Turvallisuuden eri osa-alueet sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta.
 • Paloturvallisuus, tulipalo ja sen ehkäisy.
 • Toiminta tulipalotilanteessa, alkusammutus ja sähköpalot.
 • Henkilöturvallisuus, väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy, kohtaaminen ja jälkihoito sekä tapaturmat.
 • Käytännön harjoitus: turvallisuuskävely, poistumis- tai evakuointiharjoitus, alkusammutus, hätäsiirto tai ensiapu.
 • Kurssikoe.

Tieturva 1 -kurssi »

HUOM! Kurssista voit saada Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutusta 7 tuntia.

Tieturva 1 -kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Sen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä.

Kurssi kestää yhden päivän ja siitä saatava kortti on voimassa 5 vuotta. Kurssilla saa olla korkeintaan 36 oppilasta.

Tieturva 1 -koulutuksen tulee suorittaa

 • Henkilö, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
 • Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettaja.
 • Työkoneen kuljettaja muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
 • Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevä.
 • Tieturva 2 -koulutukseen osallistuva.

Tieturva 1 -koulutusta ei tarvitse suorittaa

 • Esimerkiksi suojatussa kaapelikaivannossa työskentelevä asentaja, jota johtaa Tieturva-koulutuksen käynyt työnjohto.
 • Tietyökohteisiin liittyvä kertaluontoinen tavarantoimittaja, ajoneuvonosturin sekä betonipumppu- ja -auton kuljettaja ym. vastaavan tyyppisissä lyhytaikaisissa erikoistehtävissä toimiva.
 • Muussa kertaluonteiseksi luettavassa tehtävässä toimiva.
 • Lyhytaikaisessa työssä Tieturva-koulutuksen käyneen valvonnassa työskentelevä.

Ammattikuljettajan turvallisuuspäivä »

HUOM! Kurssista voit saada Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutusta 7 tuntia.

Kurssilla käsitellään aggressiivisen henkilön kohtaamista, liikenneturvallisuutta sekä paloturvallisuutta. Kurssiin kuuluu alkusammutusharjoitus.

HUOM! Kurssista saat As1 alkusammutuskortin, joka on voimassa 5 vuotta. Kortilla voit osoittaa osallistuneesi valakunnallisen koulutusmallin alkusammutuskoulutukseen. Lisätietoja: http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Alkusammutuskoulutus/AS1--koulutus

Ennakoivan ajon kurssi »

Pakollinen koulutus kuorma- ja linja-autonkuljettajien jatkokoulutuksessa. Kurssilla käsitellään ennakoivaan ja taloudelliseen ajotapaan liittyviä asioita ja asenteita sekä opitaan tunnistamaan niin hyviä, kuin kehitettäviäkin piirteitä omassa liikennekäyttäytymisessä.

Tästä kurssista saat 7 h ammattipätevyyskoulutusta, joka sisältää ennakoivan ajon koulutuksen.

Ensiapukurssit »

Hätäensiapukurssi (Primary Care) 

 • Kurssista voit saada Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutusta 7 tuntia.

Ensiavun jatkokurssi (Secondary Care)

Noudatamme kansainvälisen EFR-järjestelmän ensiapukoulutusta. Ensiapukortti on voimassa myös ulkomailla.

Direktiivikoulutus eli Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutus »

Ammattipätevyyden jatkokoulutus on tarkoitettu kokeneille kuljettajille. Sen tavoitteena on lisätä liikenteen ja kuljetuksien turvallisuutta sekä tukea kuljettajan ammattia lisäämällä hänen ammatillisia valmiuksiaan, terveyttä ja työssäjaksamista.

Opetuksen kokonaismäärä on 35 tuntia viidessä vuodessa. Opetus on annettava vähintään 7 tunnin jaksoissa ja se voi koostua teoriaopetuksesta ja ajo-opetuksesta. Ainoa pakollinen aihe jatkokoulutuksessa on ennakoivan ja ympäristöystävällisen ajon koulutus (7 tuntia).

Mikäli henkilöllä on ammattipätevyys sekä linja-auto- että kuorma-autoluokkiin, hän voi ylläpitää ammattipätevyyden molempiin luokkiin suorittamalla kerran 35 tunnin jatkokoulutuksen viiden vuoden aikana.

Jatkokoulutukset on oltava suoritettuna

 • Kuorma-auton kuljettajilla 10.9.2014 mennessä (jos ajo-oikeus alkanut ennen 10.9.2009)
 • Linja-auton kuljettajilla 10.9.2013 mennessä (jos ajo-oikeus alkanut ennen 10.9.2008)
 • Muilla jatkokoulutus on suoritettava viiden vuoden kuluessa ammattipätevyyden saavuttamisesta.

Mikäli ammattipätevyyttä ei ole pidetty voimassa jatkokoulutuksella, voi ammattipätevyyden saattaa voimaan osallistumalla 35 tunnin jatkokoulutukseen.

Ammattipätevyys koskee lähtökohtaisesti kaikkia kuljettajia, joilla on C, C1, D tai D1 ajo-oikeus - lue poikkeukset finlex.fi-sivuilta. 

Voit hakea suoritettujen jatkokoulutuspäivien perusteella ammattipätevyydellesi jatkoa aikaisintaan 6 kk ennen nykyisen pätevyyden päättymistä. Tällöin ammattipätevyys jatkuu nykyisestä päättymispäivästä 5 vuotta eteenpäin. Tätä ennen tehty hakemus aloittaa heti uuden 5 vuoden jakson.

Lue lisää kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskevasta lainsäädännöstä sekä kuljettajien ammattipätevyydestä Liikenteen Turvallisuusvirasto TraFi:n sivuilta. 

Osallistumalla seuraaviin koulutuksiimme, saat halutessasi ammattipätevyysmerkinnän Liikenteen turvallisuusviraston rekisteriin.

 • Työturvallisuuskorttikoulutus
 • Tieturva 1-kurssi
 • Ammattikuljettajan turvallisuuspäivä
 • Hätäensiapukurssi
 • Ensiapu 1-kurssi
 • Ennakoivan ajon kurssi

Meiltä voit siis aina saada direktiivipäivän lisäksi myös toisen pätevyyden samalla koulutuksella (poislukien ennakoivan ajon kurssi).